English|فارسي      امروز: شنبه ١٦ فروردين ١٣٩٩
١٥:٠٧ - چهارشنبه ٦ فروردين ١٣٩٩

دروس پيشنهادي گروههاي محترم آموزشي جهت برگزاری مجازی
با عنايت به گسترش بيماري كرونا و تعطيلي كلاس ها، استفاده از آموزش مجازي جهت جبران كلاسهاي حضوري در شرايط كنوني بهترين گزينه موجود براي ادامه روند آموزشي ميباشد، لذا، به پيوست دروس پيشنهادي گروههاي محترم آموزشي تقديم ميگردد.
٠٩:٣٥ - چهارشنبه ٢٨ اسفند ١٣٩٨

اطلاعیه گذراندن دروس معارف اسلامي بصورت مجازی
با عنايت به يكي از راههاي كنترل بيماري ويروسي كروناي جديداستفاده از آموزش مجازي جهت جبران كلاسهاي حضوري در شرايط كنوني بهترين گزينه موجود براي ادامه روند آموزشي ميباشد، لذا، به پيوست نامه مديرگروه محترم معارف و دستورالعمل ثبت نام دانشجويان در سامانه www.ec.nahad.ir جهت گذراندن دروس معارف اسلامي تقديم ميگردد..
١١:٥٧ - دوشنبه ١٩ اسفند ١٣٩٨

فراخوان همكاري پزشكان، پرستاران، پيراپزشكان و ساير نيروهاي ارجمند داوطلب جهت اعزام به مناطق مورد نياز كنترل ودرمان ويروس كوويد-۱۹
وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشكي با توجه به شيوع ويروس كوويد ۱۹ در نظر دارد در راستاي تامين نيروي انساني مورد نياز بيمارستانهاي سراسر كشور نسبت به اعزام نيروي انساني داوطلب در گروه هاي پزشكي و پيرا پزشكي اقدام نمايد...
١٦:٣٥ - دوشنبه ١٢ اسفند ١٣٩٨

راه اندازی سه سامانه جدید در معاونت پرستاری وزارت بهداشت در رابطه با مدیریت کرونا ویروس
احتراما به استحضار می رساند، با توجه به شیوع بیماری کرونا ویروس و ضرورت مقابله با آن، سه سامانه بر روی سایت این معاونت به نشانی http://dn.behdasht.gov.ir ایجاد شده است که افراد داوطلب گروه پرستاری می توانند از طریق سامانه های ذیل نسبت به اعلام داوطلبی و یا ثبت درخواست خود اقدام نمایند :
٠٨:٠٣ - چهارشنبه ٧ اسفند ١٣٩٨

آغاز هفتمین فراخوان جذب جهت برنامه دستیار پزشک پژوهشگر 1399
مهلت ثبت نام در فراخوان و ارسال مدارک از 98/12/01 لغایت 98/12/10می باشد و مصاحبه در هفته سوم و چهارم خرداد ماه 1399 انجام خواهد شد. پذیرفته شدگان از اول مهرماه 1399 دوره های آموزشی خود را آغاز می کنند.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>